Laura Carnicerová a Markus Haupt přebírají funkce v představenstvu společnosti SEAT S.A.


1.7.2022

Laura Carnicerová a Markus Haupt byli jmenováni novými členy představenstva společnosti SEAT S.A. Laura Carnicerová má na starosti oblast lidských zdrojů a organizaci, zatímco Markus Haupt ponese odpovědnost za výrobu a logistiku. Oba zkušení manažeři posilují tým nejvyššího vedení společnosti SEAT S.A., která aktuálne prochází největší transformací ve své historii.Laura Carnicerová prichází z pozice personální reditelky spolecnosti SEAT S.A. a v predstavenstvu nahrazuje Xaviera Rose. Jejím úkolem bude rídit zmenu firemní kultury ve spolecnosti SEAT S.A. v souladu s transformací spolecnosti, která bude v nadcházejících letech zahrnovat pokracující elektrifikaci a rust znacky CUPRA. Carnicerová se nové funkce ujala 1. cervence. Markus Haupt, v soucasnosti predseda predstavenstva výrobního závodu Volkswagen Navarra, nastoupí do spolecnosti SEAT S.A. 1. zárí. Ve své nové roli bude podporovat výrobní synergie mezi výrobními závody koncernu Volkswagen na Pyrenejském poloostrove (Martorell, Pamplona a Palmela v Portugalsku). Zkušený manažer vystrídá v predstavenstvu Herberta Steinera, který ze spolecnosti SEAT S.A. odchází, aby se postavil novým profesním výzvám.

Inženýrka s vášní pro lidiLaura Carnicerová je držitelkou titulu PhD v oboru provozního inženýrství, který získala na Katalánské polytechnické univerzite, UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). Zkušenosti v automobilovém odvetví sbírá již od roku 1999, kdy nastoupila do spolecnosti SEAT S.A. O rok pozdeji prešla do centrály koncernu Volkswagen, kde se stala clenkou týmu pro výzkum laserového svarování. V roce 2001 se Carnicerová vrátila do Barcelony a zacala kariéru v oblasti rozvoje spolecnosti z interních zdroju. V tomto období pracovala na ruzných pozicích a využívala pritom své výjimecné zkušenosti a manažerské dovednosti, které získala v technických oblastech výrobního a produktového plánování.

V roce 2015 se Carnicerová rozhodla pro radikální obrat ve své profesní kariére a nastoupila do oddelení lidských zdroju jako vedoucí školení a profesního rozvoje ve spolecnosti SEAT S.A., která jí sverila také funkci reditelky firemního ucilište. Carnicerová v tomto období rídila program transformace na Prumysl 4.0. Jeho cílem bylo zajistit, aby zamestnanci meli nezbytné dovednosti a nástroje vyžadované budoucími profily pracovních pozic. Do praxe navíc s velkým úspechem zavedla program nepretržitého školení, „Always Learning“, pro všechny zamestnance. V uplynulých dvou letech byla personální reditelkou spolecnosti. Na této vedoucí pozici iniciovala zmenu firemní kultury v celé organizaci prostrednictvím ruzných strategií realizovaných napríc spolecností a zamerených na jejích 15 000 zamestnancu.

„Laura Carnicero je silným lídrem s prokazatelnými zkušenostmi v naší spolecnosti. Její jmenování je uznáním její práce i úspechu a také dukazem interního talentu, který ve spolecnosti SEAT S.A. máme. Lidé jsou nejduležitejší hnací sílou naší organizace. Jsem presvedcen o tom, že Laura je práci pro spolecnost SEAT a transformaci naší spolecnosti osobne oddána,“ zduraznil Wayne Griffiths, predseda predstavenstva spolecnosti SEAT S.A.

Ohledne Hauptova jmenování Griffiths rekl, že „Markus je odborníkem na výrobu a procesy s velmi dobrými znalostmi spolecnosti SEAT. Mám radost, že prijal výzvu elektrifikovat naši spolecnost. Jeho jasným cílem je promenit Španelsko v budoucí centrum elektromobility v Evrope. Markus je v koncernu Volkswagen zkušeným profesionálem a má motivaci rídit v Martorellu tuto zmenu smerující k elektrifikaci“.

Kariéra mezi Španelskem a NemeckemMarkus Haupt vystudoval v Barcelone obchodní management a již více než 20 let sbírá zkušenosti z mezinárodního pusobení ve službách koncernu Volkswagen, v nemž zahájil svou profesní kariéru v roce 2001. Haupt se v prvních letech u znacek SEAT a Audi specializoval na prototypy. V roce 2004 se vrátil do španelské spolecnosti jako vedoucí procesního a projektového managementu pro predsériovou výrobu ve spolecnosti SEAT. Na této pozici sehrál rozhodující úlohu pri spuštení výroby modelu Audi Q3 v montážním závode Martorell.

Hapt vedl významné výrobní projekty, napríklad výrobu automobilu segmentu AO koncernu Volkswagen v nemeckém Wolfsburgu nebo úspešné zahájení sériové výroby modelu T-Roc v portugalské továrne Palmela. V posledních letech pred svým návratem do spolecnosti SEAT S.A. mel Haupt príležitost podílet se na celokoncernovém prechodu výroby na elektromobilitu, a to jako predseda predstavenstva spolecnosti Volkswagen Navarra S.A. a generální reditel výrobního závodu Pamplona.

Fotografie:


Laura Carnicerová a Markus Haupt přebírají funkce v představenstvu společnosti SEAT S.A. - fotografie