SEAT jmenuje nové členy představenstva


9.7.2021

David Powels a Kai Vogler byli jmenováni novými cleny predstavenstva spolecnosti SEAT S.A., odpovednými za finance a IT, resp. prodej a marketing. Jejich prímým nadrízeným bude predseda predstavenstva spolecnosti SEAT S.A. Wayne Griffiths. Powels nastoupí na novou pozici od 1. zárí a Vogler zacne pro spolecnost pracovat od 1. ríjna.



„S radostí vítáme v našem týmu Davida Powelse a Kaie Voglera, talentované profesionály s rozsáhlými zkušenostmi. Vzhledem ke své predchozí kariére v koncernu Volkswagen pozitivne prispejí k dalšímu rozvoji klícových oblastí, jakými jsou finance, IT, prodej a marketing,“ rekl Wayne Griffiths.

David Powels

Powels má více než 30 let mezinárodních zkušeností v rámci koncernu Volkswagen. Pusobil v zemích, jako je Cína, Brazílie, Nemecko a Jižní Afrika, odkud pochází. Od konce roku 2017 vykonával funkci prvního viceprezidenta a výkonného viceprezidenta odpovedného za obchod ve spolecnosti SAIC Volkswagen Automotive Co., spolecném podniku firmy SAIC Motor a koncernu Volkswagen v Cíne.

David Powels je držitelem titulu v oboru obchodní podnikání z Univerzity Nelsona Mandely ve meste Port Elizabeth a v Jižní Africe získal kvalifikaci autorizovaného úcetního znalce. Úspešne absolvoval také postgraduální program se zamerením na školení rídicích pracovníku na Univerzite v Kapském Meste. Powels zahájil svou kariéru ve spolecnosti Volkswagen South Africa v roce 1989. Poté pracoval v Nemecku a Brazílii. V roce 2007 byl jmenován generálním reditelem spolecnosti Volkswagen Group South Africa. Pozdeji byl prezidentem a generálním reditelem spolecnosti VW Brazil a ve spolecnosti Volkswagen nesl odpovednost za jihoamerický region. Powels hovorí anglicky, nemecky a portugalsky.

Carsten Isensee, Powelsuv predchudce, odchází po 34leté kariére v koncernu Volkswagen do duchodu a Wayne Griffiths mu podekoval za jeho prínosnou práci: „Carsten má pro naši spolecnost enormní hodnotu. Vedl spolecnost SEAT S.A. a v nejtežších mesících pandemie zavedl program pro zajištení likvidity. Chci mu podekovat za jeho úsilí po celou dobu naší spolecné práce.“

Kai Vogler

Vogler, který nahradí Waynea Griffithse v jeho funkci clena predstavenstva, odpovedného za prodej a marketing, je odborníkem na nové obchodní a distribucní modely a má rozsáhlé mezinárodní zkušenosti. Od roku 2019 byl reditelem spolecnosti Volkswagen Financial Services AG pro evropský region se zamerením na prodej a marketing a celkove mel odpovednost za všechny evropské zeme krome Nemecka. V rámci koncernu Volkswagen vykonával ruzné funkce ve spolecnostech Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen Moller Bilfinans AS a Porsche Financial Services v Nemecku a Norsku.

Kai Vogler získal univerzitní diplom v oboru hospodárská informatika na univerzite v nemeckém Essenu. Hovorí nemecky a anglicky.
 

Fotografie:


SEAT jmenuje nové členy představenstva - fotografie