SEAT znovu potvrzuje své zaměření na zdraví a rozšiřuje očkovací program na ostrovy Ibiza, Mallorca a Menorca


17.6.2021

Společnost SEAT S.A. znovu potvrdila své zaměření na zdraví svých zaměstnanců – i celé společnosti – další investicí do distribuce vakcín. Kromě toho plánuje zmírnit omezení pro zaměstnance, která zavedla pro ochranu jejich zdraví v nejnáročnějších měsících pandemie. V rámci této investice uzavřela společnost SEAT S.A. s vládou Baleárských ostrovů smlouvu o urychlení očkovacího programu COVID-19 na oblíbených rekreačních ostrovech Ibiza, Mallorca a Menorca. Cílem je dosáhnout v tomto regionu proočkovanosti minimálně 70 % do konce července.SEAT S.A. podpoří Baleárské ostrovy na cestě k ambicióznímu cíli poskytnutím tří pojízdných lékařských ambulancí, aby měli lidé snadný přístup k očkování. V každé ambulanci bude jeden lékař a tři zdravotní sestry. V souladu se zdravotnickým systémem Baleárských ostrovů se budou na imunizaci místních obyvatel podílet kromě již uvedených zdravotníků také další velmi kvalifikovaní zdravotníci společnosti SEAT S.A. Zdravotnický tým společnosti SEAT S.A. dokáže díky tomuto úsilí podat cca 20 000 dávek očkovací látky týdně. Očkovacího programu se zúčastní také další společnosti, jakými jsou Meliá, Baleària, Vueling nebo sdružení autopůjčoven Baleval, které pomohou s cestováním a ubytováním zdravotníků, resp. s přepravou a uskladněním potřebného materiálu.

Společnost SEAT S.A. zahájila vlastní očkovací kampaň úspěšným očkováním svých 15 000 zaměstnanců i zaměstnanců, kteří pracují pro její dodavatele. V další fázi následuje očkování ostatních obyvatel Katalánska. SEAT S.A. proto již pracuje na dlouhodobém strategickém plánu pro „nový normální“ život po ukončení covidové pandemie. Probíhající boj o ochranu zdraví veřejnosti na celém světě ukazuje, že hlavní součástí strategie růstu a trvalé udržitelnosti všech firem musí být péče o zdraví zaměstnanců.

SEAT S.A. je v této oblasti lídrem. Společnost v průběhu pandemie zajistila pro své zaměstnance bezpečné pracovní podmínky, aby si uchovali zdraví. Po obnovení výroby v dubnu 2020 byl SEAT S.A. první společností, která zavedla hromadné testování všech zaměstnanců metodou PCR. Omezený počet zaměstnanců na pracovištích sice způsobil snížení výroby, ale zdraví lidí a komunit je pro společnost SEAT S.A. mnohem důležitější než pouhé počty vyrobených vozů.

Nyní, po téměř 18 měsících, probíhá ve společnosti SEAT S.A. proces zmírňování těchto bezpečnostních opatření za přísného dodržování vládních nařízení a doporučení. Některá zásadní opatření zůstanou i nadále v platnosti – například nošení roušek, udržování bezpečného odstupu a důkladná ventilace vnitřních prostorů v budovách – zatímco ostatní opatření budou zrušena nebo zmírněna. Například porady již nebudou mít omezený počet účastníků, na vstupech do budov nebudou probíhat kontroly tělesné teploty a zaměstnanci budou mít širší možnosti, jak si uspořádat své každodenní pracovní zvyky.

„Preventivní opatření, která společnost SEAT S.A. zavedla ještě dřív, než se zdravotní krize stala globální pandemií, byla pro zajištění zdraví našich zaměstnanců zásadní. Díky nim jsme ze společnosti SEAT vytvořili evropskou ‚zelenou zónu‘ s velmi nízkými počty nakažených. Navíc jsme dosud naočkovali více než 10 000 zaměstnanců v našich provozech i u dodavatelů a 70 % našich zaměstnanců starších 40 let je již imunizováno,“ řekla Dr. Patricia Suchová, ředitelka společnosti SEAT S.A., odpovědná za zdraví, bezpečnost a pohotovostní služby. „Naší misí je nyní pomáhat regionálním zdravotnickým orgánům s realizací jejich očkovacích programů, abychom neúnavně pokračovali v cestě k novému normálnímu stavu, který si všichni tolik přejeme.“
SEAT S.A. má silnou kulturu preventivní péče o zdraví svý
ch zaměstnanců. Společnost v době vypuknutí pandemie pozastavila výrobu, protože jen tímto způsobem mohla zaručit bezpečnost svým zaměstnancům. Hned poté zahájila projekt výroby více než 600 plicních ventilátorů a chirurgických roušek, které byly distribuovány do nemocnic po celém Španělsku v době, kdy na trhu panoval vážný nedostatek zdravotnického materiálu a vybavení. SEAT S.A. poskytuje od května 2021 přístup k očkování všem svým zaměstnancům včetně pracovníků ostatních společností koncernu Volkswagen.

Zdraví zaměstnanců, ve všech svých aspektech, bude v postcovidovém světě základem úspěšného podnikání firem. Zdravotní krize ukázala důležitost efektivních nástrojů a zdrojů, které zaručují zaměstnancům dlouhodobé zdraví.  Společnost SEAT S.A. stanovuje nová měřítka v oblasti zdravotnické péče o zaměstnance a svými průkopnickými iniciativami, mezi něž patří vybudování „Zdravotnického a rehabilitačního centra CARS“ a „CARS Madrid“ v Martorellu a Alcobendasu, ukazuje, čeho může firma z hlediska trvale udržitelného veřejného zdraví dosáhnout.