SEAT znovu potvrzuje své zaměření na zdraví a rozšiřuje očkovací program na ostrovy Ibiza, Mallorca a Menorca


17.6.2021

Spolecnost SEAT S.A. znovu potvrdila své zamerení na zdraví svých zamestnancu – i celé spolecnosti – další investicí do distribuce vakcín. Krome toho plánuje zmírnit omezení pro zamestnance, která zavedla pro ochranu jejich zdraví v nejnárocnejších mesících pandemie. V rámci této investice uzavrela spolecnost SEAT S.A. s vládou Baleárských ostrovu smlouvu o urychlení ockovacího programu COVID-19 na oblíbených rekreacních ostrovech Ibiza, Mallorca a Menorca. Cílem je dosáhnout v tomto regionu proockovanosti minimálne 70 % do konce cervence.SEAT S.A. podporí Baleárské ostrovy na ceste k ambicióznímu cíli poskytnutím trí pojízdných lékarských ambulancí, aby meli lidé snadný prístup k ockování. V každé ambulanci bude jeden lékar a tri zdravotní sestry. V souladu se zdravotnickým systémem Baleárských ostrovu se budou na imunizaci místních obyvatel podílet krome již uvedených zdravotníku také další velmi kvalifikovaní zdravotníci spolecnosti SEAT S.A. Zdravotnický tým spolecnosti SEAT S.A. dokáže díky tomuto úsilí podat cca 20 000 dávek ockovací látky týdne. Ockovacího programu se zúcastní také další spolecnosti, jakými jsou Meliá, Baleària, Vueling nebo sdružení autopujcoven Baleval, které pomohou s cestováním a ubytováním zdravotníku, resp. s prepravou a uskladnením potrebného materiálu.

Spolecnost SEAT S.A. zahájila vlastní ockovací kampan úspešným ockováním svých 15 000 zamestnancu i zamestnancu, kterí pracují pro její dodavatele. V další fázi následuje ockování ostatních obyvatel Katalánska. SEAT S.A. proto již pracuje na dlouhodobém strategickém plánu pro „nový normální“ život po ukoncení covidové pandemie. Probíhající boj o ochranu zdraví verejnosti na celém svete ukazuje, že hlavní soucástí strategie rustu a trvalé udržitelnosti všech firem musí být péce o zdraví zamestnancu.

SEAT S.A. je v této oblasti lídrem. Spolecnost v prubehu pandemie zajistila pro své zamestnance bezpecné pracovní podmínky, aby si uchovali zdraví. Po obnovení výroby v dubnu 2020 byl SEAT S.A. první spolecností, která zavedla hromadné testování všech zamestnancu metodou PCR. Omezený pocet zamestnancu na pracovištích sice zpusobil snížení výroby, ale zdraví lidí a komunit je pro spolecnost SEAT S.A. mnohem duležitejší než pouhé pocty vyrobených vozu.

Nyní, po témer 18 mesících, probíhá ve spolecnosti SEAT S.A. proces zmírnování techto bezpecnostních opatrení za prísného dodržování vládních narízení a doporucení. Nekterá zásadní opatrení zustanou i nadále v platnosti – napríklad nošení roušek, udržování bezpecného odstupu a dukladná ventilace vnitrních prostoru v budovách – zatímco ostatní opatrení budou zrušena nebo zmírnena. Napríklad porady již nebudou mít omezený pocet úcastníku, na vstupech do budov nebudou probíhat kontroly telesné teploty a zamestnanci budou mít širší možnosti, jak si usporádat své každodenní pracovní zvyky.

„Preventivní opatrení, která spolecnost SEAT S.A. zavedla ješte drív, než se zdravotní krize stala globální pandemií, byla pro zajištení zdraví našich zamestnancu zásadní. Díky nim jsme ze spolecnosti SEAT vytvorili evropskou ‚zelenou zónu‘ s velmi nízkými pocty nakažených. Navíc jsme dosud naockovali více než 10 000 zamestnancu v našich provozech i u dodavatelu a 70 % našich zamestnancu starších 40 let je již imunizováno,“ rekla Dr. Patricia Suchová, reditelka spolecnosti SEAT S.A., odpovedná za zdraví, bezpecnost a pohotovostní služby. „Naší misí je nyní pomáhat regionálním zdravotnickým orgánum s realizací jejich ockovacích programu, abychom neúnavne pokracovali v ceste k novému normálnímu stavu, který si všichni tolik prejeme.“
SEAT S.A. má silnou kulturu preventivní péce o zdraví svý
ch zamestnancu. Spolecnost v dobe vypuknutí pandemie pozastavila výrobu, protože jen tímto zpusobem mohla zarucit bezpecnost svým zamestnancum. Hned poté zahájila projekt výroby více než 600 plicních ventilátoru a chirurgických roušek, které byly distribuovány do nemocnic po celém Španelsku v dobe, kdy na trhu panoval vážný nedostatek zdravotnického materiálu a vybavení. SEAT S.A. poskytuje od kvetna 2021 prístup k ockování všem svým zamestnancum vcetne pracovníku ostatních spolecností koncernu Volkswagen.

Zdraví zamestnancu, ve všech svých aspektech, bude v postcovidovém svete základem úspešného podnikání firem. Zdravotní krize ukázala duležitost efektivních nástroju a zdroju, které zarucují zamestnancum dlouhodobé zdraví.  Spolecnost SEAT S.A. stanovuje nová merítka v oblasti zdravotnické péce o zamestnance a svými prukopnickými iniciativami, mezi než patrí vybudování „Zdravotnického a rehabilitacního centra CARS“ a „CARS Madrid“ v Martorellu a Alcobendasu, ukazuje, ceho muže firma z hlediska trvale udržitelného verejného zdraví dosáhnout.