SEAT pokračuje v podpoře české atletiky


14.6.2021

SEAT i nadále podporuje ceskou atletiku jako oficiální partner Ceského atletického svazu (CAS). Španelská automobilová znacka se sportovním duchem se proto letos podílela mimo jiné na závodním atletickém restartu v rámci projektu „Atleti spolu“. První cervnovou stredu se na 253 sportovištích v celé Ceské republice sešlo více než 23 000 atletu, aby pomerili své síly. Hlavní mítink „Dne s ceskou atletikou“ se uskutecnil v Plzni za úcasti mnoha hvezd ceské atletiky. SEAT krome toho prispívá ke zdárné realizaci projektu „Pohybová gramotnost“ a „Atletiky pro deti a rodiny“, které se zamerují na vyhledávání nových sportovních talentu a výchovu detí a mládeže ke zdravým pohybovým aktivitám. Organizátori vzdelávacího projektu „Atletika pro deti a rodiny“ mají v soucasnosti k dispozici vuz SEAT Ateca.„Máme velkou radost, že se projekt ‚Atleti spolu‘ dockal mezi sportovci ješte silnejší odezvy než lonský úspešný restart ‚Spolu na startu‘. Znacka SEAT u tak významné sportovní události samozrejme nemohla chybet,“ ríká Aleš Novák, reditel divize SEAT spolecnosti Porsche Ceská republika. „Verím, že se velkému zájmu atletu i diváku budou tešit i další atletické akce porádané letos s podporou znacky SEAT. I za nepríznivých okolností se snažíme maximálne pomáhat aktivním sportovcum k nejlepším výkonum a soucasne ukazujeme cestu rodinám s detmi ke zdravému životnímu stylu, jehož základem jsou vyvážené pohybové aktivity.“

„Z mimorádne úspešné spolupráce se znackou SEAT, která trvá již více než dve desetiletí, máme velkou radost,“ ríká Libor Varhaník, predseda Ceského atletického svazu. „Podpora, na kterou se mužeme spolehnout, je v dobe koronavirové pandemie ješte duležitejší než kdy jindy. A za to patrí znacce SEAT velký dík.“

Cervnový „Den s ceskou atletikou“ byl velkolepou oslavou atletiky, pri níž se konaly závody detí, dospelých, veteránu i handicapovaných atletu v celé Ceské republice. Letošní projekt „Atleti spolu“ tak volne navázal na úspešný lonský restart závodní atletiky, „Spolu na startu“, jehož se zúcastnilo více než 17 000 atletu na 173 stadionech. Krome atletických závodu cekal na úcastníky „Dne s ceskou atletikou“ bohatý doprovodný program s atletickými workshopy, hrami, autogramiádami a dalšími zábavními aktivitami.
Letošní kalendár atletických akcí je sice negativne ovlivnen restriktivními opatreními proti šírení onemocnení COVID-19, ale i tak zahrnuje radu prestižních akcí, jichž se úcastní také znacka SEAT. V únoru se napríklad uskutecnilo Mistrovství CR v halové atletice v Ostrave, v dubnu bojovali bežci o titul mistra republiky v pulmaratonu v Kostenicích a v polovine kvetna se v Podebradech konalo mistrovství Evropy družstev v chuzi.

V nadcházejících týdnech a mesících zavítá seriál Mistrovství CR v atletice do Zlína, Plzne, Breclavi a Valašského Mezirící. Dne 26. zárí 2021 se pobeží legendární silnicní závod na 10 km Bechovice – Praha, který má nejdelší historii v Evrope. SEAT bude jako spolehlivý partner ceské atletiky prítomen rovnež na vyhlášení výsledku ankety Atlet roku, k nemuž dojde 6. listopadu.

SEAT se zameruje nejen na výkonnostní atletiku, ale také na podporu detí a jejich výchovu ke zdravému pohybu. K tomu slouží projekt „Pohybová gramotnost“, který zastrešuje dílcí projekty „Atletika pro deti“, „Atletika pro celou rodinu“, „Jsem atlet“ a školní, resp. mládežnické atletické souteže. Cílem techto aktivit je vést deti i rodice k osvojování základních pohybových dovedností, at se jedná o beh, skok nebo hod. Všestranná atletika jim totiž nabízí ideální zpusob, jak získat základy zdravého pohybu a vývoje. Malí sportovci se pak mohou rozhodnout pro výkonnostní atletiku nebo jiný sport.

V soucasnosti jsou akce projektu „Programová gramotnost“ a „Atletika pro deti a rodiny“ plánovány na konec cervna ve Zlíne (26. až 27. 6.) a v novém školním roce privítají malé sportovce v Lounech (16. 9.), Bechovicích (18. 9.), Decíne (19. 9.) a Vyškove (23. 9.). Organizaci akcí zajištují místní atletické oddíly a kluby, které na ne každý rok prilákají desítky tisíc detí a mladistvých.

Zatímco „Atletika pro deti a rodinu“ je koncipována pro deti od 3 do 12 let a pro jejich rodice, atletické teenagery (13 až 18 let) motivuje projekt „#Jsem atlet“, který využívá výhody moderních komunikacních kanálu vcetne sociálních sítí. Hlavním poselstvím je vnímání atletiky jako sportu na celý život a také skvelého zpusobu, jak navazovat nová prátelství a prožívat nezapomenutelné okamžiky a jedinecné emoce­.

SEAT je partnerem Ceského atletického svazu již od roku 1999. Úspech dlouhodobého partnerství znacky SEAT a ceské atletiky tkví ve spolecných hodnotách sahajících od sportovního ducha pres touhu po nejlepších výkonech až po univerzální zamerení. Vozy SEAT zajištují již po více než dve desetiletí spolehlivou mobilitu výjimecným ceským atletum, trenérum a funkcionárum CAS a objevují se také na významných atletických mítincích. Jednou z nejprestižnejších akcí, jež v uplynulých dvou desetiletích vzešla ze vzájemné spolupráce znacky SEAT a Ceského atletického svazu, bylo halové mistrovství Evropy v atletice, které se uskutecnilo v breznu 2015 v Praze.

Fotografie:


SEAT pokračuje v podpoře české atletiky - fotografie SEAT pokračuje v podpoře české atletiky - fotografie SEAT pokračuje v podpoře české atletiky - fotografie SEAT pokračuje v podpoře české atletiky - fotografie SEAT pokračuje v podpoře české atletiky - fotografie SEAT pokračuje v podpoře české atletiky - fotografie