SEAT: Ženy a věda? Čím víc, tím líp


6.4.2021

Ženy vždy hrály klícovou roli ve vede, strojírenství a technologii a významne se podílely na rozvoji ruzných oboru a odvetví vcetne automobilového prumyslu, napríklad vynálezem ukazatelu smeru. Ženy však tvorí stále menšinu v oblastech vedy a techniky oznacovaných zkratkou STEM (science, technology, engineering and mathematics – veda, technologie, strojírenství a matematika). Podle organizace UNESCO tvorí ženy 35 % studentu, kterí se zapisují na studium techto oboru, pricemž mezi jednotlivými obory panují velké rozdíly. Nezájem o tyto oblasti muže mít puvod ve velmi raném veku a zcásti je výsledkem genderových stereotypu a predsudku. SEAT proto u príležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vede (11. února) zorganizoval setkání dvou generací žen sdílejících vášen pro budování lepší budoucnosti prostrednictvím vedy.Ženy v oborech matematiky, vedy, technologií a strojírenství (STEM). Jana Planagumàová studuje první rocník strední školy Escola Salesians de Rocafort v Barcelone. Je jí teprve 12 let, ale ví, co chce: „Miluji matematiku a až se budu rozhodovat o své budoucnosti, pujdu touto cestou a nic, ani nikdo me nezastaví.“ Paqui Lizanaová je telekomunikacní inženýrkou a vedoucí oddelení digitálních produktu ve spolecnosti SEAT. Podle ní je velmi duležité inspirovat mladé dívky a pritahovat jejich pozornost ke svetu vedy, strojírenství a technologie. „Rostoucí pocet žen v techto oblastech je klícem k úspešnému prekonávání budoucích problému,“ trvá na svém.

Vylepšování vzorcu. „Byla jsem mezi 900 nejlepšími z 15 000 studentu pri zkouškách z matematiky v 5. tríde,“ ríká Jana. Paquiová podniká již všechna možná dobrodružství v oborech STEM a experimentuje s fyzikálními, matematickými a chemickými koncepty. „Dokonce jsem vynalezla šifru pro napovídání pri zkouškách, která byla nakonec složitejší než samotná zkouška,“ smeje se.

Podle organizace UNESCO se zacíná rýsovat celkove pozitivní trend zmenšování rozdílu mezi pohlavími ve výsledcích studia v techto oborech. Napríklad výsledky testování PISA mezi 15letými studenty ve více než 70 zemích ukazují, že v jedné tretine zemí jsou výsledky dosahované studenty a studentkami približne stejné, zatímco v další tretine zemí mají studenti prevahu nad studentkami a v poslední tretine prekonávají studentky studenty.

Rešení výzev nemá s pohlavím nic spolecného. „Ke studiu telekomunikacního inženýrství me privedla moje kreativita a vášen pro rešení problému. Pro me predstavují obory STEM energii menit status quo. Jsou revolucí, a to je neco, co není jen pro muže, ale pro všechny,“ ríká Paqui. Ale podle Organizace pro hospodárskou spolupráci a rozvoj (OECD) pripadá jen 24 % absolventu strojírenských oboru na ženy. Pro Janu jsou však duvody naprosto jasné: „Jsem si jistá tím, že mnoho dívek sní o studiu strojírenských oboru, ale bojí se. Rekla bych jim, at se do toho bez obav pustí,“ vysvetluje.

Moderní inspirace. Když jsme se Jany zeptali, jaké zná vedkyne, jako první zmínila Marii Curie-Sklodowskou. Na druhém míste byla Ada Lovelace, která je považována za první programátorku v historii. „Tyto príklady jsou možná trochu staršího data, ale když je zaktualizujeme, dívky uvidí, že mezi soucasnými vedci, programátory, výzkumníky a inženýry jsou inspirující ženy nejruznejšího zamerení,“ ríká Paqui. Jana s ní souhlasí: „Ve vede je tolik, tolik žen v roli lídru, ale my je nevidíme.“ Studie Gender Bias Without Borders (Genderové predsudky bez hranic), kterou uskutecnil Institut Geeny Davisové, napríklad ukazuje, že vedkyne mají v kinematografii pouze 12% zastoupení.

Ženy jsou budoucností mobility. SEAT patrí v soucasném automobilovém prumyslu mezi spolecnosti s nejvyšším poctem zamestnankyn, které nyní tvorí 21 % všech pracovníku. V oblasti mobility mohou mladé studentky, jako je Jana, zacít budovat svou kariéru a rozvíjet své dovednosti v oborech STEM. „Nyní je pro nás príznivá doba. Díky rozmanitým dovednostem, jimiž vynikáme, sehrajeme klícovou roli v transformaci mobility, at se jedná o inovace, trvalou udržitelnost, nebo uživatelské zážitky,“ zduraznuje Paqui.

Budoucí inženýrky a vedkyne. Paqui Lizanaová tvrdí, že studium oboru STEM upevní postavení studentek a prinese jim dovednosti nezbytné pro úspech v turbulentním prostredí. „Všem mladým ženám radím, aby veci zkoušely a experimentovaly. Pokud ve vás neco probudí vášnivý zájem, venujte se tomu, protože naše spolecnost si nemuže dovolit, aby tyto ženy neprispívaly k rešením výzev, které pro nás chystá budoucnost.“