SEAT: Ženy a věda? Čím víc, tím líp


6.4.2021

Ženy vždy hrály klíčovou roli ve vědě, strojírenství a technologii a významně se podílely na rozvoji různých oborů a odvětví včetně automobilového průmyslu, například vynálezem ukazatelů směru. Ženy však tvoří stále menšinu v oblastech vědy a techniky označovaných zkratkou STEM (science, technology, engineering and mathematics – věda, technologie, strojírenství a matematika). Podle organizace UNESCO tvoří ženy 35 % studentů, kteří se zapisují na studium těchto oborů, přičemž mezi jednotlivými obory panují velké rozdíly. Nezájem o tyto oblasti může mít původ ve velmi raném věku a zčásti je výsledkem genderových stereotypů a předsudků. SEAT proto u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (11. února) zorganizoval setkání dvou generací žen sdílejících vášeň pro budování lepší budoucnosti prostřednictvím vědy.Ženy v oborech matematiky, vědy, technologií a strojírenství (STEM). Jana Planagumàová studuje první ročník střední školy Escola Salesians de Rocafort v Barceloně. Je jí teprve 12 let, ale ví, co chce: „Miluji matematiku a až se budu rozhodovat o své budoucnosti, půjdu touto cestou a nic, ani nikdo mě nezastaví.“ Paqui Lizanaová je telekomunikační inženýrkou a vedoucí oddělení digitálních produktů ve společnosti SEAT. Podle ní je velmi důležité inspirovat mladé dívky a přitahovat jejich pozornost ke světu vědy, strojírenství a technologie. „Rostoucí počet žen v těchto oblastech je klíčem k úspěšnému překonávání budoucích problémů,“ trvá na svém.

Vylepšování vzorců. „Byla jsem mezi 900 nejlepšími z 15 000 studentů při zkouškách z matematiky v 5. třídě,“ říká Jana. Paquiová podniká již všechna možná dobrodružství v oborech STEM a experimentuje s fyzikálními, matematickými a chemickými koncepty. „Dokonce jsem vynalezla šifru pro napovídání při zkouškách, která byla nakonec složitější než samotná zkouška,“ směje se.

Podle organizace UNESCO se začíná rýsovat celkově pozitivní trend zmenšování rozdílů mezi pohlavími ve výsledcích studia v těchto oborech. Například výsledky testování PISA mezi 15letými studenty ve více než 70 zemích ukazují, že v jedné třetině zemí jsou výsledky dosahované studenty a studentkami přibližně stejné, zatímco v další třetině zemí mají studenti převahu nad studentkami a v poslední třetině překonávají studentky studenty.

Řešení výzev nemá s pohlavím nic společného. „Ke studiu telekomunikačního inženýrství mě přivedla moje kreativita a vášeň pro řešení problémů. Pro mě představují obory STEM energii měnit status quo. Jsou revolucí, a to je něco, co není jen pro muže, ale pro všechny,“ říká Paqui. Ale podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) připadá jen 24 % absolventů strojírenských oborů na ženy. Pro Janu jsou však důvody naprosto jasné: „Jsem si jistá tím, že mnoho dívek sní o studiu strojírenských oborů, ale bojí se. Řekla bych jim, ať se do toho bez obav pustí,“ vysvětluje.

Moderní inspirace. Když jsme se Jany zeptali, jaké zná vědkyně, jako první zmínila Marii Curie-Skłodowskou. Na druhém místě byla Ada Lovelace, která je považována za první programátorku v historii. „Tyto příklady jsou možná trochu staršího data, ale když je zaktualizujeme, dívky uvidí, že mezi současnými vědci, programátory, výzkumníky a inženýry jsou inspirující ženy nejrůznějšího zaměření,“ říká Paqui. Jana s ní souhlasí: „Ve vědě je tolik, tolik žen v roli lídrů, ale my je nevidíme.“ Studie Gender Bias Without Borders (Genderové předsudky bez hranic), kterou uskutečnil Institut Geeny Davisové, například ukazuje, že vědkyně mají v kinematografii pouze 12% zastoupení.

Ženy jsou budoucností mobility. SEAT patří v současném automobilovém průmyslu mezi společnosti s nejvyšším počtem zaměstnankyň, které nyní tvoří 21 % všech pracovníků. V oblasti mobility mohou mladé studentky, jako je Jana, začít budovat svou kariéru a rozvíjet své dovednosti v oborech STEM. „Nyní je pro nás příznivá doba. Díky rozmanitým dovednostem, jimiž vynikáme, sehrajeme klíčovou roli v transformaci mobility, ať se jedná o inovace, trvalou udržitelnost, nebo uživatelské zážitky,“ zdůrazňuje Paqui.

Budoucí inženýrky a vědkyně. Paqui Lizanaová tvrdí, že studium oborů STEM upevní postavení studentek a přinese jim dovednosti nezbytné pro úspěch v turbulentním prostředí. „Všem mladým ženám radím, aby věci zkoušely a experimentovaly. Pokud ve vás něco probudí vášnivý zájem, věnujte se tomu, protože naše společnost si nemůže dovolit, aby tyto ženy nepřispívaly k řešením výzev, které pro nás chystá budoucnost.“