SEAT uvede v roce 2025 na trh městský elektromobil


22.3.2021

Spolecnost SEAT S.A. dnes oznámila, že v roce 2025 uvede na trh mestský elektromobil. SEAT s tímto vozem vstoupí do segmentu s cenovým rozsahem od 20 000 do 25 000 eur, který je zásadní pro zajištení cenové dostupnosti elektromobility pro širokou verejnost i pro splnení cílu Zelené dohody. V nadcházejících mesících se rozhodne o výrobním závodu, z jehož bran bude toto vozidlo vyjíždet.Španelská spolecnost predstavila na své Výrocní tiskové konferenci 2021 ambiciózní plán s oznacením „Future Fast Forward“, který povede k elektrifikaci automobilového prumyslu ve Španelsku. Klícovou soucástí tohoto plánu je výroba mestských elektromobilu ve Španelsku od roku 2025.

Predseda predstavenstva spolecnosti SEAT S.A. Wayne Griffiths vysvetlil, že „od roku 2025 chceme ve Španelsku vyrábet elektromobily. Naší ambicí je vyrábet v Martorellu více než 500 000 mestských elektromobilu rocne i pro koncern Volkswagen, ale potrebujeme k tomu jasnou podporu Evropské komise“.

SEAT S.A. hodlá nejen vyrábet elektromobily, ale také vést vývoj celého projektu v rámci koncernu Volkswagen. „Plánujeme transformaci našeho technického centra, které je jediným svého druhu v jižní Evrope. Jedná se o zásadní výzkumné a vývojové stredisko v tomto regionu,“ rekl Griffiths. „Jsme presvedceni o tom, že to je soucástí naší odpovednosti za elektrifikaci Španelska. Pred 70 lety jsme postavili tuto zemi na kola. Naším cílem je nyní postavit Španelsko na elektricky pohánená kola.“

Mestský elektromobil je obrovským projektem z hlediska potenciálního objemu výroby. Jedná se o duležitý milník na ceste k trvalé udržitelnosti a v boji proti zmene klimatu. Jeho cílem je stát se motorem transformace španelského automobilového prumyslu.

„Vypracovali jsme plán, spolupracujeme se správnými partnery a obecne jsme pripraveni investovat. Zámerem tohoto projektu je stát se motorem transformace španelského automobilového prumyslu. Koncern Volkswagen potrebuje pro tento mezioborový a celonárodní plán podporu španelské vlády a Komise EU, na jejímž základe bude možné prijmout konecné rozhodnutí o jeho realizaci,“ zduraznil Griffiths.

Španelsko má jako druhý nejvetší výrobce automobilu v Evrope velkou odpovednost za dosažení cílu Zelené dohody pro Evropu do roku 2030. Projekt proto zahrnuje vybudování elektromobilového ekosystému, podporu poptávky a rozvoj verejné nabíjecí infrastruktury. Dalším krokem bude lokalizace dodavatelského retezce pro výrobu elektromobilu vcetne akumulátorového systému.

Projekt Future Fast Forward by se stal významnou zárukou zamestnanosti, a to predevším mladých lidí. Projektu by se krome spolecnosti SEAT S.A. zúcastnila také verejná správa spolu s technickými centry a velkými, stredními i malými firmami. Plán již podporuje 15 partneru z minimálne 6 odvetví: Aeorum, Antolín, Asti Mobile Robotics, CaixaBank, Delta Vigo, Ficosa, Fisas Navarro, Gestamp, Iberdrola, Lithium Iberia, Mind Caps, Sayer Technologies, SEAT S.A., Sesé a Telefónica.

CUPRA Tavascan bude splneným snem

Wayne Griffiths v prubehu výrocní tiskové konference spolecnosti oznámil, že CUPRA uvede na trh model Tavascan v roce 2024. CUPRA Tavascan bude druhým 100% elektromobilem znacky. Jako první se zacne na konci letošního roku prodávat CUPRA Born.


„Náš sen se splní: CUPRA Tavascan se stane realitou. Model na základe platformy MEB koncernu Volkswagen bude navržen a vyvinut v Barcelone a na evropské i zámorské trhy se dostane v roce 2024,“ vysvetlil Griffiths.

CUPRA v letošním roce významne prispeje k financním výsledkum spolecnosti. Prognóza pro znacku CUPRA pocítá se zdvojnásobením prodeje, zatímco príjmy z prodeje, které byly v roce 2020 cca 900 milionu eur, vzrostou na více než dvojnásobek. Podíl znacky CUPRA na celkovém objemu prodeje spolecnosti se zvýší z 5 na 10 %.

CUPRA také vstoupí do nejvíce elektrifikovaných zemí a na nové trhy. V roce 2022 bude zahájen prodej vozu CUPRA v Austrálii. Jedná se o klícový krok ve snaze o expanzi v asijsko-pacifickém regionu.

„Austrálie je mladým trhem a CUPRA je mladou znackou. Australští zákazníci hledají nové znacky, australská strední trída disponuje vysokými príjmy a australská spolecnost je progresivní. Jsme presvedceni o tom, že CUPRA bude v této zemi úspešná,“ rekl Griffiths.

Cíl: návrat k ziskovosti v roce 2021

Pandemie onemocnení COVID-19 prechodne prerušila pozitivní trend vývoje spolecnosti SEAT S.A. z uplynulých let a výrazne ovlivnila její financní výsledky v roce 2020(*). Španelská spolecnost dosáhla provozního hospodárského výsledku -418 milionu euro (2019: 352 milionu eur) a zisku po zdanení -194 milionu eur (2019: 346 milionu eur).

Tyto výsledky byly ocekávané vzhledem k tomu, že vetšina duležitých trhu, jakými jsou Španelsko, Velká Británie a Itálie, patrí celosvetove mezi pandemií nejvíce zasažené zeme. Prodeje spolecnosti následovaly trend vývoje celkového automobilového trhu. Navzdory úsilí a pozitivním prodejním výsledkum po uvolnení restrikcí se prodalo 427 000 vozu, což je o 25,6 % méne než v predchozím roce (2019: 574 100 vozu).

Snížení objemu prodeje prineslo nižší príjmy z prodeje, které klesly na 8,784 miliardy eur, což predstavuje mezirocní snížení o 21 % (2019: 11,157 miliardy eur). Provozní hospodárský výsledek byl navíc negativne ovlivnen náklady v souvislosti s emisemi, které presáhly cástku 260 milionu eur.

Carsten Isensee, clen predstavenstva spolecnosti SEAT S.A., odpovedný za finance a IT, uvedl, že „velkou výzvou pro rok 2020 byl zpocátku nový cíl v oblasti emisí CO2. Prínosy elektrifikovaných vozidel SEAT a CUPRA se zacaly projevovat na konci roku 2020. Po uvedení modelu CUPRA Formentor e-HYBRID a CUPRA Born na trh ocekáváme, že letos dosáhneme cílových emisí CO2 pro rok 2021.“

Predseda predstavenstva spolecnosti SEAT S.A. Wayne Griffiths rekl, že „naším cílem je zvýšit objem prodeje na úroven pred covidovou pandemií. V roce 2021 se musíme vrátit k ziskovosti. To je naším financním cílem. Tvrde pracujeme na tom, abychom se co nejdríve dostali zpet do cerných císel.“

„Klícovými faktory pro dosažení ziskovosti v roce 2021 bude zvýšení podílu vozidel PHEV a zahájení prodeje elektromobilu CUPRA Born, což nám umožní dosáhnout našich cílu z hlediska emisí CO2. Navíc budeme venovat pozornost snižování režijních nákladu a managementu výnosu se zamerením na nejduležitejší trhy a obchodní kanály,“ dodal Griffiths.

Navzdory složité situaci si spolecnost v roce 2020 udržela podíl na celkovém evropském trhu a na nekterých trzích jej dokonce zvýšila, napríklad v Nemecku, Itálii, Rakousku, Švýcarsku, Izraeli a Turecku. Navíc se podarilo výrazne zvýšit marže. V posledních nekolika letech se zretelne ukazují prínosy ofenzivy v segmentu SUV a od roku 2018 nese ovoce dobrý management cen a príjmu z prodeje. Klícový je také prínos znacky CUPRA.

Výsledky znacky CUPRA byly s 27 400 prodanými vozy v roce 2020 pozoruhodné. Tím se podarilo dosáhnout dvouciferného mezirocního rustu (+11 % oproti roku 2019). CUPRA je tak jednou z velmi mála znacek, které vykázaly v Evrope rust i v prubehu krize zpusobené onemocnením COVID-19. Znacka CUPRA prodala od svého založení v roce 2018 již více než 70 000 vozu, címž prekonala veškerá puvodní ocekávání.

Rok 2020 prinesl také pozitivní výsledky. Zisk pred odectením úroku, daní, odpisu a amortizace, EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), dosáhl 157 milionu eur, tedy 1,8 % výnosu z prodeje. „Toto je jasný ukazatel, že naše hospodarení je solidní navzdory negativním výsledkum v roce 2020. Máme predpoklady k tomu, abychom se vrátili k pozitivním císlum z uplynulých let,“ zduraznil clen predstavenstva spolecnosti SEAT S.A., odpovedný za finance a IT.  

Spolecnost SEAT S.A. udržela úroven investic z predchozích let a v roce 2020 vynaložila na investice, výzkum a vývoj více než jednu miliardu eur. Lonský rok tak byl již tretím v rade, kdy SEAT investoval více než jednu miliardu eur. Tato úroven bude zachována i v blízké budoucnosti. Loni v cervenci byl zverejnen plán investic do roku 2025 v celkové výši 5 miliard eur.

Provozní cash flow dosáhlo v roce 2020 kladné cástky: 466 milionu eur. „Tento výsledek je v kontextu ekonomické a zdravotnické krize zpusobené pandemií opravdovým úspechem a je základním kamenem pro realizaci našich ambiciózních strategických plánu. I nadále se pripravujeme na výzvy související s technologickou transformací automobilového prumyslu, kvuli nimž musíme zachovat vysokou úroven investic z uplynulých let,“ zduraznil Isensee.

Silná spolecnost se dvema dobre definovanými znackami

Spolecnost je se znackami SEAT a CUPRA v historicky nejlepší forme a zákazníkum nabízí svou dosud nejlepší produktovou radu. To jsou ideální predpoklady pro rychlé oživení prodeje a návrat k ziskovosti. Klícovým modelem pro letošní zdvojnásobení objemu prodeje znacky CUPRA bude Formentor, který bude tvorit 50 % celkového odbytu. Polovina vozu Formentor bude mít externe nabíjitelný hybridní pohon. V letošním roce budou na trh uvedeny také modernizované modely SEAT Ibiza a Arona. Oba modely jsou pro SEAT klícové, protože vyjadrují mladého ducha a atraktivitu znacky z Barcelony.

Znacky SEAT a CUPRA navíc rozširují produktovou radu PHEV, která nyní cítá 6 modelu: SEAT Leon, SEAT Leon Sportstourer, SEAT Tarraco, CUPRA Leon, CUPRA Leon Sportstourer a CUPRA Formentor. Na konci roku uvede CUPRA na trh první 100% elektromobil znacky s oznacením CUPRA Born.


Fotografie:


SEAT uvede v roce 2025 na trh městský elektromobil  - fotografie SEAT uvede v roce 2025 na trh městský elektromobil  - fotografie SEAT uvede v roce 2025 na trh městský elektromobil  - fotografie SEAT uvede v roce 2025 na trh městský elektromobil  - fotografie