Jak zvládnout jízdu na kruhovém objezdu?


16.2.2021

Silnice na celém svete jsou plné rozmanitých kruhových objezdu.  Jednu vec však mají spolecnou: v ridicích vyvolávají casto rozpaky. Podle pruzkumu, který uskutecnila spolecnost Axa ve Španelsku, dva ze trí ridicu nevedí, jak správne rídit na kruhovém objezdu. Kdo má prednost v jízde? V jakém jízdním pruhu mám jet? Kdy musím zapnout ukazatel smeru? Prinášíme návod, jak úspešne zvládnout jízdu na kruhovém objezdu.Pomalu: Mezi nejožehavejší situace patrí príjezd na kruhový objezd. Podle spolecnosti Axa dochází k 54 % nehod pri vjezdu na kruhový objezd. První doporucení pri príjezdu ke kruhovému objezdu zní zpomalit. V prípade cestování v zemích, jakými jsou Velká Británie, Irsko nebo Austrálie, si pamatujte, že se vjíždí a vyjíždí vlevo.

Prednost v jízde: Druhým zásadním pravidlem je dát prednost vozidlum na kruhovém objezdu. Je-li ridic na pochybách, zda má dostatek casu pro bezpecný vjezd na kruhový objezd, doporucují odborníci pockat, dokud nebude možné manévr uskutecnit bez rizika nehody.  

Výber vhodného jízdního pruhu: Úspešne jsme vjeli na kruhový objezd. Nyní se všeobecne pro vyšší bezpecnost jízdy doporucuje držet se vnejšího okraje kruhového objezdu a prejíždet co nejméne mezi jízdními pruhy. Pokud však máte v plánu udelat otocku o 180 stupnu nebo míríte k nejvzdálenejším výjezdum, meli byste použít jízdní pruhy na vnitrní strane.

Asistencní systémy, jakým je Lane Assist, pomohou ridici udržet vuz v jízdním pruhu. „Lane Assist rozpoznává prední kamerou znacení na vozovce a upozorní ridice, pokud hrozí, že vuz vyjede z jízdního pruhu,“ zduraznuje Marc Seguer, vedoucí oddelení bezpecnostních asistencních systému ve spolecnosti SEAT.

Ješte jednou kolem dokola: Pokud chcete opustit kruhový objezd, musíte zapnout ukazatele smeru a prejet do vnejšího jízdního pruhu. Vuz ve vnejším jízdním pruhu má vždy prednost v jízde. V prípade, že je jízdní pruh, do nehož chcete prejet, již obsazený, je nejvhodnejší objet kruhový objezd ješte jednou, dokud není príslušný jízdní pruh volný, abyste mohli bezpecne z kruhového objezdu vyjet.

Používejte vždy ukazatel smeru: V tomto ohledu ridici pri jízde na kruhovém objezdu nejvíce chybují. Ukazatel smeru musíte zapnout pouze pri výjezdu z kruhového objezdu a pri zmene jízdního pruhu, nikoli pri vjezdu nebo na znamení, že pokracujete v jízde na kruhovém objezdu. Nové technologie zlepšují viditelnost ukazatelu smeru. Napríklad SEAT Tarraco je vybaven dynamickými ukazateli smeru. Svetelné segmenty se u nich rozsvecují postupne od vnitrního okraje k vnejšímu. „Ridici díky tomuto pohybu svetla mnohem lépe vnímají smer jízdy vozidla, což je významný príspevek k bezpecnosti silnicního provozu,“ ríká Magnolia Paredesová, vedoucí vývoje elektronických systému, osvetlení a jejich testování ve spolecnosti SEAT.

Skupina cyklistu je jedno vozidlo: Zvláštní pozornost musejí ridici venovat cyklistum, protože jsou zranitelnejšími úcastníky silnicního provozu. Navíc platí pravidlo, že cyklisté, kterí jedou ve skupine, mají prednost v jízde pred vozidly na kruhovém objezdu od okamžiku, kdy na kruhový objezd vjede první z nich. Mnoho ridicu o tomto pravidlu neví, ale na celou skupinu cyklistu se pohlíží jako na jedno vozidlo, a proto musíte pockat, dokud na kruhový objezd nevjedou všichni cyklisté.   

Predevším zachovejte klid: Kruhové objezdy jsou casto testem trpelivosti ridice, ale je zakázáno používat houkacku, abychom si vylili zlost na jiné ridice nebo jim vytýkali jejich manévry. Houkacka se smí používat pouze jako upozornení na riziko hrozící nehody.
 

Nejpozoruhodnejší kruhové objezdy


Francie má ze všech zemí nejvetší pocet kruhových objezdu – jeden na každých 21 kilometru silnic. Na celém svete se však mužete setkat s mnoha ruznými kruhovými objezdy.

Nejstarší: Arc de Triomphe, Vítezný oblouk v Paríži (Francie), je nejstarším kruhovým objezdem na svete. Na této križovatce, která je proslulá také vysokým poctem nehod, se sbíhá 12 ulic. Ridici zacátecníci tudy nesmejí jezdit.

Nejsložitejší: „The Magic Roundabout“, Kouzelný kruhový objezd ve Swindonu (Velká Británie), je považován za nejsložitejší križovatku v podobe kruhového objezdu na svete. Celkem sedm kruhových objezdu se samostatným provozem je na této križovatce usporádáno do kruhu.

Nejchytrejší: Kruhové objezdy prispívají k plynulosti dopravy. Pokud však vozovku precházejí chodci, tato výhoda se ztrácí. V mestské ctvrti Lujiazui v cínské Šanghaji proto vybudovali nadzemní komunikaci pro chodce, která propojuje stanici podzemní dráhy s okolními mrakodrapy a nejnavštevovanejšími historickými budovami.

Nejvetší: Nejvetší kruhový objezd na svete se nachází v nove budované malajsijské metropoli Putrajaya, na jih od dosavadního hlavního mesta Kuala Lumpur. Kruhový objezd zabírá plochu 4500 metru ctverecních a uprostred nej vyrostl 5hvezdickový hotel spolu s druhou rezidencí premiéra Malajsie a botanickou zahradou Petra Perdana Gardens.