Co je pojištění auta?


21.3.2021

Že je pro to, abyste mohli jezdit s autem po verejných komunikacích, nezbytné mít nejaké pojištení vozidla, to vám je asi jasné. Tápete ale v pojmech, jako jsou povinné rucení, havarijní pojištení ci pripojištení?Nevíte, jaké pojištení auta si vybrat, co je povinné, a naopak dobrovolné, kam se pro sjednání pojištení obrátit a jak na nem co nejvíce ušetrit? Následujících pár rádku vám pomuže se v pojištení auta jednou pro vždy zorientovat.

Povinné rucení je ze zákona povinné

Než poprvé se svým autem vyjedete na silnici, máte povinnost uzavrít na nej povinné rucení. Tuto povinnost vám ukládá zákon. Povinné rucení kryje škody, které svým vozidlem zpusobíte na zdraví, živote nebo majetku nejaké tretí strane. Vysvetleme si to na jednoduchém prípadu. Kvuli tomu, že jste nedali prednost vozidlu prijíždejícímu do križovatky z hlavní silnice, zpusobíte dopravní nehodu. Díky tomu, že máte sjednané povinné rucení, nemusíte hradit žádné škody na cizím aute a zdraví (napríklad lécebné výlohy) cestujících, kterí v nem jeli. Povinné rucení se vztahuje také na vaše spolujezdce ve vašem aute. O všechny tyto platby se postará pojištovna, u níž máte povinné rucení sjednané. Co vám naopak neproplatí, bude oprava vašeho vlastního vozu.

Havarijní pojištení je dobrovolné

K tomu totiž slouží havarijní pojištení. To už není povinné, ale dobrovolné. Sami si tedy urcíte, jestli se vám vyplatí platit pravidelne nejakou cástku s tím, že škodu z prípadného poškození nebudete muset hradit, nebo jestli zariskujete a oprava vám pak zasáhne do vašeho rozpoctu. Na rozdíl od povinného rucení, které je pojištením odpovednosti, je havarijní pojištení ze své podstaty pojištením majetkovým.

Havarijní pojištení vozidla se krome poškození u nehody vztahuje i na vandalismus, odcizení ci prírodní vlivy (napríklad poškození kroupami). Lze si k nemu sjednat i ruzná pripojištení, typicky asistencní služby pri nehode, pojištení celního skla nebo pojištení pro prípad srážky se zverí. U havarijního pojištení auta se reší tzv. spoluúcast. Ta udává, z jakého procenta se na uhrazení škod budete spolecne s pojištovnou podílet. Bývá v jednotkách procent. Obecne platí, že cím vyšší spoluúcast si sjednáte (cím více zaplatíte pri prípadném poškození), tím méne zaplatíte na pravidelném pojistném.

Srovnejte si ceny pojištení auta a vyberte si tu nejvýhodnejší nabídku

Pri výpoctu pojistného u povinného rucení hrají roli údaje o vozidle, které plánujete pojistit (znacka, model, stárí, výkon, typ paliva…) i o pojišteném (vek, ridicské zkušenosti, doba ježdení bez nehod…). Abyste nemuseli nárocne procházet ruzné nabídky ruzných pojištoven, mužete si ceny všech nabízených pojištení auta porovnat v jednoduchém srovnávaci povinného rucení.Fotografie:


Co je pojištění auta? - fotografie