SEAT a Grupo Sesé uvádí do provozu soupravu s návěsem a přívěsem


6.8.2018

SEAT a Grupo Sesé jsou znovu průkopníky inovativní nákladní silniční dopravy. Obě společnosti připravily zkušební projekt, jehož účelem je analýza přínosů nákladní soupravy, tvořené tahačem, návěsem a přívěsem. Jedná se o nejdelší a nejefektivnější nákladní soupravu, které v současnosti jezdí na dálnicích v některých evropských zemích.
Zkušební trasa vede ze Zaragozy do hlavního závodu společnosti SEAT v Martorellu. Inovativní souprava na ní bude v nadcházejících měsících přepravovat komponenty pro výrobu vozidel.

Obě přípojná vozidla, každé o délce 13,60 metru, jsou připojena k tahači značky Scania, která je součástí koncernu Volkswagen. Celková délka soupravy je 31,70 metru a maximální užitečná hmotnost 70 tun. Toto řešení umožňuje celkové snížení emisí CO2 při přepravě nákladu o 20 %. Logistické náklady na přepravu komponentů mají klesnout o 25 %. Účelem zkušebního provozu je ověřit výše uvedené teoretické přínosy v praxi. Souprava s návěsem a přívěsem je koncipována pro provoz na pozemních komunikacích s vysokou kapacitou. Její výhodou je také snížení počtu nákladních vozidel na konvenčních silnicích, na nichž dochází k nejvyššímu počtu dopravních nehod.

Dr. Christian Vollmer, člen představenstva společnosti SEAT, odpovědný za výrobu a logistiku, zdůraznil, že „souprava s návěsem a přívěsem má potenciál snížit počet nákladních vozidel na silnicích o 50 %. Z toho vyplývají obrovské přínosy z hlediska trvalé udržitelnosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a hospodárnosti. Inovace jsou základem značky SEAT a tento zkušební provoz se nese ve stejném duchu jako náš dřívější projekt těžké nákladní soupravy, kterou jsme uvedli v partnerství se společností Grupo Sesé na španělské silnice před dvěma roky“.

Výzkumná studie bude zakončena zprávou, která zhodnotí výkony a přínosy tohoto nového druhu nákladní soupravy z hlediska snižování emisí, hospodárnosti a bezpečnosti silničního provozu, aby mohla být na základě doložených pozitivních výsledků zavedena v blízké budoucnosti ve Španělsku do běžného provozu. Ángel Pueyo, generální ředitel společnosti Grupo Sesé, ohledně těchto přínosů zdůraznil, že „přidanou hodnotou tohoto způsobu dopravy je kromě snížení počtu dopravních nehod, emisí a nákladů také jeho všestrannost, kompatibilita s využíváním ostatních způsobů dopravy a vyšší úroveň efektivity a trvalé udržitelnosti“.

Posouvání těžké nákladní dopravy na novou úroveňSpolečnosti SEAT a Grupo Sesé se intenzivně zaměřily na trvale udržitelnou mobilitu v oblasti nákladní silniční dopravy již před dvěma roky. Tehdy představily ve Španělsku těžkou nákladní soupravu o délce více než 25 metrů, která byla dosud nejdelším vozidlem na španělských silnicích a nabízela nejlepší bilanci v oblasti trvalé udržitelnosti.

Zavedením soupravy s návěsem a přívěsem dojde k dalšímu snížení emisí CO2 o 14 až 20 % v porovnání s konvenční nákladní soupravou. Hlavním důvodem tohoto zlepšení je nižší spotřeba paliva na tunu přepraveného nákladu. Nová souprava je v porovnání s konvenčním řešením o 6 metrů delší a má o 10 tun vyšší užitečnou hmotnost.

Souprava s návěsem a přívěsem je také efektivnější z hlediska kompatibility s železniční dopravou. Železniční vagony a související infrastruktura jsou koncipovány pro maximální využití návěsů a přívěsů o délce 13,60 metru, z nichž je složena nová souprava ve službách společnosti SEAT. Tím by mohla být podpořena doprava po železnici v ostatních zemích Evropy.

Fotografie:


SEAT a Grupo Sesé uvádí do provozu soupravu s návěsem a přívěsem - fotografie SEAT a Grupo Sesé uvádí do provozu soupravu s návěsem a přívěsem - fotografie SEAT a Grupo Sesé uvádí do provozu soupravu s návěsem a přívěsem - fotografie SEAT a Grupo Sesé uvádí do provozu soupravu s návěsem a přívěsem - fotografie SEAT a Grupo Sesé uvádí do provozu soupravu s návěsem a přívěsem - fotografie